Rubi S02E12 - Music Class | Cocoro
ONE SEC

Rubi Music Class

Season 2 Episode 12
China (2000) | 7 minutes

Rubi and Yoyo get an education in music.

Previous Episode Next Episode

Season 1

Season 2

Season 3